Klassijuhatajad

Tallinna 44. Keskkooli b-klass 1976-1987

 Klass  
 1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11B  
++++---------------------------------------- Milja Kask
----++++------------------------------------ Helga Alhonen
--------++++++++++++++++++++---------------- Külliki  Kaljurand
----------------------------++++------------ Helena Gussarova
--------------------------------++++-------- Õie  Sokk
------------------------------------++++++++ Erika  Suurvärav

++++ oli terve õppeaasta jooksul
++++ oli vastaval veerandil
---- ei olnud kordagi õppeaasta jooksul
???? selle perioodi kohta andmed puudulikud


Kommentaarid, täpsustused ja teisitiarvamised aadressile tarmo¤mamers.net