Õpetajad

Tallinna 44. Keskkooli b-klass 1976-1987

 Klass  
 1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11B  
++++---------------------------------------- eesti keel - Milja Kask
----++++------------------------------------ eesti keel - Helga Alhonen
--------++++????---------------------------- eesti keel - Külliki Kaljurand
------------????++++++++-------------------- eesti keel - Regina Peet
------------------------++++++++++++++++++++ eesti keel - Saima Velling
------------????++++++++-------------------- kirjandus - Regina Peet
------------------------++++++++++++++++++++ kirjandus - Saima Velling
++++---------------------------------------- matemaatika - Milja Kask
----++++++++++++++++++++-------------------- matemaatika - Maali Pärt
------------------------++++++++++++++++---- matemaatika - Meedy Kauge
----------------------------------------++++ matemaatika - Anne Rohtla
----++++------------------------------------ vene keel - Leili Kirs
--------++++++++++++------------------------ vene keel - Külliki Kaljurand
--------------------++++????++++------------ vene keel (t) - Külliki Kaljurand
--------------------------------++++????---- vene keel (t) - Henrietta Radõltšuk
----------------------------------------++++ vene keel (t) - 
--------------------++++????---------------- vene keel (p) - Tamara Lesnikova
----------------------------++++------------ vene keel (p) - Helena Gussarova
--------------------------------++++++++++++ vene keel (p) - Lidia Bernstein
------------????---------------------------- ajalugu - Külliki Kaljurand
----------------++++????-------------------- ajalugu - Vilma Kljavin
------------------------????---------------- ajalugu - Andres Allpere
----------------------------++++++++++++++++ ajalugu - Erika Suurvärav
----------------------------------------++++ ühiskonnaõpetus - Erika Suurvärav
----------------------------++++------------ NRÕA - Ellen Kuum
++++---------------------------------------- loodusõp./bioloogia - Milja Kask
----++++++++----++++------------------------ loodusõp./bioloogia - Lea Pertels
------------????---------------------------- loodusõp./bioloogia - Tiiu Savi
--------------------++++++++++++----++++++++ loodusõp./bioloogia - Tiiu Saava
----------------++++----++++++++++++-------- geograafia - Aino Ojaperv
--------------------++++-------------------- geograafia - Sirje Kivi
--------------------++++-------------------- füüsika - Rein Poom
------------------------++++----++++++++++++ füüsika - Edgar Laur
----------------------------++++------------ füüsika - Erna Paju
----------------------------------------++++ astronoomia - Edgar Laur
------------------------++++++++++++-------- keemia - Õie Sokk
------------------------------------++++++++ keemia - Kaidor Damberg
++++---------------------------------------- joonistamine - Milja Kask
----++++++++++++---------------------------- joonistamine - Elvi Martin
----------------++++------------------------ joonistamine - Ingrid Järv
--------------------++++-------------------- joonistamine - Külliki Kaljurand
--------------------------------++++-------- joonestamine - Anne Heidmets
------------------------------------++++---- joonestamine - Eva Lember
++++++++++++++++++++++++++++++++------------ laulmine/muusikaõp. - Eva Neiland
--------------------------------++++++++++++ laulmine/muusikaõp. - Tuuli Kelk
++++---------------------------------------- tööõpetus - Milja Kask
----++++------------------------------------ tööõpetus - Helga Alhonen
--------++++-------------------------------- tööõpetus - Külliki Kaljurand
------------++++++++++++++++++++------------ tööõpetus (t) - Leida Press
------------++++++++++++++++++++------------ tööõpetus (p) - Toomas Kodres
++++----++++-------------------------------- kehal. kasv. (t) - Saima Kullamaa
----++++------------------------------------ kehal. kasv. (t) - Liivi Kaeramaa
------------++++++++++++++++++++------------ kehal. kasv. (t) - Urve Uustalu
--------------------------------++++++++++++ kehal. kasv. (t) - Ester Killar
------------++++????------------------------ kehal. kasv. (p) - Enn Uussaar
----------------????++++++++++++++++++++++++ kehal. kasv. (p) - Kunnar Saava
------------------------------------++++++++ sõjaline algõpetus - Nikolai Gvozdik
----------------------------------------++++ esteetika - Tiit Kulderknup
------------------------------------++++++++ eetika - Lembi Looper
++++++++++++-------------------------------- inglise keel (1) - Rauha Peeboste
------------++++++++++++++++---------------- inglise keel (1) - Tiiu Samarüütel
----------------------------++++++++++++++++ inglise keel (1) - Velda Reinhold
++++++++++++++++++++++++++++---------------- inglise keel (2) - Helja Vallikivi
----------------------------++++++++++++++++ inglise keel (2) - Elena Sokol
++++++++++++++++++++++++++++---------------- inglise keel (3) - Silvia Mumma
----------------------------++++++++++++++++ inglise keel (3) - Tiina Metsma
--------------------------------++++++++++++ inglise kirjandus - Sirje Kivi
--------------------------------++++++++++++ inglise kirjandus - Tiina Metsma
--------------------------------++++-------- tehniline tõlge - Anne Lukman
------------------------------------++++---- tehniline tõlge - Helve Lilles
--------------------------------++++++++---- kodulugu - Velda Reinhold
--------------------++++-------------------- esperanto keel - Johannes Palu

++++ oli terve õppeaasta jooksul
++++ oli vastaval veerandil
---- ei olnud kordagi õppeaasta jooksul
???? selle perioodi kohta andmed puudulikud


Kommentaarid, täpsustused ja teisitiarvamised aadressile tarmo¤mamers.net